mps-ecas.jpg

Organisatie

ECAS B.V. is dé gespecialiseerde zelfstandige en onafhankelijke certificeerder in de internationale groene sector. Als partner van ondernemers in de plantaardige voeding- en sierteeltketen en hieraan gerelateerde sectoren, leveren wij maatwerk op het gebied van certificering. MPS-ECAS certificeert bedrijven voor MPS-schema’s maar ook voor certificatie schema’s van andere organisaties. Voorbeelden zijn: GlobalG.A.P., Milieukeur, Fair Produce, BRC, FSSC, Groen Label Kas, CDG, ISO, en RHP.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden hecht MPS-ECAS het grootste belang aan objectieve beoordeling van feiten en het handhaven van volstrekte onpartijdigheid. Alle medewerkers zijn zich dan ook bewust van het belang van de uitvoering van haar certificatie activiteiten op een onafhankelijke, objectieve en onpartijdige wijze. Het waarborgen daarvan is continu onder de aandacht.

Vanuit onze oorsprong vóór en dóór de sector, werken onze gespecialiseerde en deskundige medewerkers op enthousiaste, servicegerichte en betrouwbare wijze aan optimale toegevoegde waarde voor onze klanten.

In nauwe verbinding met de agri-business werken wij met onze kennis en expertise uit ons vakgebied actief mee aan het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van certificeringschema's gericht op actuele vooruitstrevende sectorthema's en relevante wetgeving. Voor enkele van onze partners voeren wij de schema's op exclusieve basis uit.

Met een wereldwijd netwerk bedient het ECAS B.V. team vanuit de thuisbasis in Nederland op innovatieve en ondernemende wijze de internationaal opererende tuinbouw.