mps-ecas.jpg

Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen (bijv. teelt bloemen, planten, fruit, groenten) die imidacloprid houdende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat men een nullozer is. De certificaathouder is een teler met een kas, die gebruik maakt van imidacloprid houdende middelen of die in bezit heeft.

Benodigde documenten

Certificatieschema (u wordt doorverwezen naar de MPS site)
Gecertificeerde bedrijven ( u wordt doorverwezen naar de MPS site)

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier