mps-ecas.jpg

ETI

Engelse supermarkten, zoals Tesco stellen aan toeleveranciers uit de tuinbouw eisen m.b.t. sociale omstandigheden. Om aan te tonen dat u aan deze eisen voldoet kunt u uw bedrijfsvoering laten toetsen tegen de ETI criteria of opgaan voor het certificaat MPS-Socially Qualified. De ETI Base Code is te vinden op internet: www.ethicaltrade.org

Verschil tussen ETI en MPS Socially Qualified

ETI is hoofdzakelijk ontwikkeld voor de Engelse markt. MPS-Socially Qualified daarentegen is geschikt voor elk willekeurig land en heeft een breder internationaal draagvlak bij de NGO's en vakbonden. De ETI Base Code vertoont veel overeenkomsten met MPS-Socially Qualified, maar is meer toegespitst op de bloemengroothandel en toeleveringsbedrijven. 

Certificeringsproces

Op verzoek beoordeelt ECAS bedrijven op de criteria van de ETI en reikt, als ze daaraan voldoen, een conformiteitsverklaring aan hen uit. Steeds vaker wordt ECAS, vanwege de expertise op het vlak van sociale beoordelingen, gevraagd om een beoordeling tegen de negen ETI criteria uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten downloaden. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Benodigde documenten

Checklijst Klant
Voorbereiding op sociale audit (PDF)
Lijst gecertificeerde bedrijven ETI
MPS-Socially Qualified

Offerte 

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier. Vul deze in en stuur dit per post of e-mail naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord van ons.