mps-ecas.jpg

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points

Wat is HACCP ?

HACCP is geen norm met bijbehorende eisen, maar een systeem waarmee bedrijven zelf aangeven waar en in welke fase van de productie/ distributie er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Bedrijven dienen dit systeem toe te spitsen op hun eigen situatie. Er wordt vooral gekeken naar het basisvoorwaarde-programma.

Hoe voer ik HACCP in?

Voor certificering van HACCP dient u vast te leggen welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen.

Voor wie is HACCP bedoeld?

Het certificaat is bedoeld voor transportbedrijven, handelshuizen en fabrikanten van levensmiddelen.

Benodigde documenten

De HACCP normen zijn te downloaden op de website: www.foodsafetymanagement.info/net-book.php 

Het is van levensbelang dat producenten van voedingsmiddelen ervoor zorgen dat hun producten geen risico voor de voedselveiligheid vormen. Nieuwe wet- en regelgeving in de Europese Unie legt producenten de eis op dat zij systematisch werken aan een HACCP-systeem, waarbinnen specifieke eisen met betrekking tot voedselveiligheid zijn opgenomen. Een HACCP-certificaat geeft aan dat een producent op systematische wijze significante en potentiële gevaren identificeert, evalueert en beheerst. ECAS besteedt jaarlijks 1 of meer dagdelen aan het uitvoeren van een periodieke controle waarbij de HACCP-systematiek beoordeeld wordt.

Samengevat kan worden gezegd dat HACCP staat voor:

• een certificaat van een systeem dat voedselveiligheid garandeert;
• risico's voor voedselveiligheid uitsluiten;
• opgelegd vanuit de wet- en regelgeving;
• de HACCP-richtlijnen vallen onder toezicht van het Centraal College van Deskundigen (CCvD).

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier. Vul deze in en stuur dit per post of email naar ons op. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.

Gecertificeerd

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de door ECAS gecertificeerde bedrijven, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. Per email of per telefoon 0174-615 715.

Schema eigenaar SCV (Stichting Certificatie Voedselveiligheid) beheert een totaal overzicht van de aantal gecertificeerde bedrijven. Raadpleeg hier het register.

 

Onder Accreditatie

logo rva_01