mps-ecas.jpg

BRL (Groenkeur)

Groenkeur is een keurmerk voor dienstverlening in het groen. Groenkeur geeft voor vijf vakdisciplines een certificaat uit. Elk certificaat heeft zijn eigen beoordelingsrichtlijnen (BRL).

De vakdisciplines met bijbehorende certificaten zijn:

  1.  Groenvoorziening
  2.  Boomverzorging
  3.  Dak- / gevelbegroening
  4.  Duurzame Boomkwekerijproducten

Het keurmerk is een hulpmiddel om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen. De richtlijnen gelden als norm. Het zijn de minimale eisen waar deelnemende bedrijven aan dienen te voldoen. De normen garanderen de opdrachtgever dat afspraken worden nagekomen. De eisen zijn enerzijds afgestemd op wensen van opdrachtgevers en anderzijds op de aanwezige capaciteiten van uitvoerende groenbedrijven. Als kwaliteitslabel staat Groenkeur voor kennis, vakmanschap en professie. Groenkeur schept duidelijkheid, biedt zekerheid en toont respect voor groen! MPS-ECAS is een certificerende instelling welke thuis is in het groen en bekend met alle 4 de BRL'en van Groenkeur.

Meer informatie?

Het keurmerk van Stichting Groenkeur biedt een kwaliteitswaarborg en heldere garantievoorwaarden. Wilt u meer weten? Informeer dan bij een Groenkeur Ondernemer of neem contact op met Stichting Groenkeur. Bel met (030)-659 5650 of e-mail naar:

Gecertificeerd

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de door MPS-ECAS gecertificeerde bedrijven, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. Via de site van de schema eigenaar Stichting Groenkeur kunt u een totaal overzicht inzien van de gecertificeerde bedrijven.

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier. Vul deze in en stuur dit per post of email naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.

Onder Accreditatie

logo rva_01