mps-ecas.jpg

CDG: Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen

Samen met de Vereniging Agrodis heeft MPS-ECAS Certification de laatste jaren gewerkt aan het opzetten van een certificatieschema voor de handelaren in gewasbeschermingsmiddelen dat voldoet aan de eisen van een algemeen verbindend verklaring (AVV). Eerst onder de naam RCS en later onder de naam CDG.

Op 3 augustus 2009 heeft de overheid het definitieve besluit tot de AVV gepubliceerd in de Staatscourant.

De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht om zorg te dragen voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaring van het certificatieschema CDG09 voor distribuanten van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over CDG vindt u op www.stichtingcdg.nl 

Doelen van het certificatieschema CDG zijn:
  • inzicht verschaffen in de in- en uitgaande stromen van GBM;
  • een goed werkend managementsysteem;
  • verhandelen van GBM op verantwoorde wijze;
  • opslag en vervoer volgens relevante wetgeving uitvoeren;
  • voldoen aan wetgeving voor GBM en biociden;
  • geven van gedegen adviezen in kader van gewasbeschermingsmiddelen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u uitleggen hoe en wanneer de audits plaatsvinden en wat dit voor uw bedrijf gaat kosten.

Gecertificeerd

Voor het aanvragen van een lijst met bedrijven die door MPS-ECAS zijn gecertificeerd, kunt u bellen met telefoonnummer 0174 - 615 715. 

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier CDG