mps-ecas.jpg

RHP

RHP is het keurmerk voor substraten, onderverdeeld in 3 keurmerken te weten Horticulture, Consumer en Mushrooms. MPS-ECAS is jarenlang de enige CI met accreditatie voor het RHP-keurmerk geweest en heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling en tot stand komen van de huidige eisen. De eisen aan de producten zijn dusdanig dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden door de professionele sector.
De route tot certificatie geschiedt nadat een kandidaat-deelnemer voldoet aan alle eisen die in het productcertificatieschema RHP vermeld staan. Het RHP-keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product in de keten, van winning tot verwerking bij de potgrondproducent tot aan de afnemer. Advisering en onderzoek behoren tot de werkzaamheden van de Stichting RHP.
Het volledige certificatieschema is verkrijgbaar bij Stichting RHP, te Naaldwijk.

Er zijn voor het RHP keurmerk een 3-tal toepassingsgebieden te weten:

 

Gecertificeerde bedrijven

De namen van gecertificeerde bedrijven vindt u op de website van Stichting RHP

Offerte

Meer informatie?
Wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u uitleggen hoe en wanneer de audits plaatsvinden en wat dit voor uw bedrijf gaat kosten.

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte Aanvraag Formulier RHP & BRL Keurcompost. Vul deze in en stuur dit per post of email naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.