mps-ecas.jpg

BRC Global Food Standard

Voedselveiligheid is een zeer belangrijk item. Supermarkten willen daarom van hun toeleveranciers de zekerheid hebben dat er alles aan gedaan is om klachten en problemen op het gebied van voedselveiligheid te voorkomen. BRC Global Food Standard is een certificatieschema dat in Engeland is ontwikkeld en voldoet aan de eisen van de British Retailers Consortium (BRC). Productiebedrijven hebben het BRC-certificaat nodig om aan deze supermarkten te mogen leveren.

BRC bevat eisen ten aanzien van:

  • HACCP beginselen
  • traceerbaarheid verpakkingsmateriaal en eindproduct
  • bedrijfshygiĆ«ne
  • opleiding en training personeel
  • beheersing kwaliteitsaspecten van het geleverde product


De controle op BRC wordt onder andere door MPS-ECAS uitgevoerd. MPS-ECAS schrijft op basis van de uitgevoerde audit een BRC-auditrapport, dat de leverancier ter beoordeling aan de retailer opstuurt om aan te geven dat de leverancier voldoet aan de gestelde eisen.

BRC Storage and Distribution

Dit certificatieschema is ontwikkeld voor bedrijven in de transport-. distributie- opslag sector. Ook indien een bedrijf alleen onbewerkte groenten en fruit ontvangt en hier geen verdere bewerkingen aan verricht, zoals sorteren en verpakken, komen zij in aanmerking voor deze norm. BRC storage and distribution zijn praktische onderdelen opgenomen t.a.v. transport en opslag. Het certificatieschema bevat aanvullende modules voor o.a. 'contract packing, contract chilling/freezing en quantity control inspection'.

Meer informatie?

Neem contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Benodigde documenten

Het certificatieschema met de eisen voor BRC Food en BRC Storage en Distribution vindt u op www.brcbookshop.com 

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier.