mps-ecas.jpg

On the Way to Planetproof open en bedekte teelten

'On the way to PlanetProof' is een andere en internationale naam voor het keurmerk Milieukeur. In 2019 is Milieukeur voor alle agro/food-producten vervangen door On the way to PlanetProof.

'On the way to PlanetProof' is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor onder andere groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. PlanetProof producten zijn duurzamer geproduceerd. Zo weet de consument zeker dat hij of zij een product koopt dat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden PlanetProof gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan PlanetProof criteria voldoen.
On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden:
• Bodem, landschap & biodiversiteit
• Water
• Energie
• Productie & consumptie
• Klimaat
• Diergezondheid en -welzijn

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar heofferte aanvraagformulier

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met MPS-ECAS,  tel. 0174 615 715.

Meer informatie over On the Way to Planetproof (en de certificatieschema's) kunt u hier vinden.