mps-ecas.jpg

Fair Produce

Organisaties van werkgevers en werknemers van de teelt én handel in paddenstoelen hebben hun verantwoordelijkheid voor een eerlijk product genomen en gezamenlijk Stichting Fair Produce opgericht. Het keurmerk voorkomt dat retailers en foodservice bedrijven geconfronteerd kunnen worden door arbeidsmistanden. De Nederlandse paddenstoelensector loopt hiermee voorop met het aanpakken van sociale misstanden in de keten. Het ketenkeurmerk Fair Produce Nederland garandeert dat de producten die voldoen aan de eisen zijn vervaardigd door medewerkers die daarvoor fair zijn behandeld: zij krijgen een eerlijk loon volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, beschikken over goede huisvesting en werken onder goede arbeidsomstandigheden.

Bedrijven voldoen aan strengere eisen dan wettelijk noodzakelijk en werken in gecontroleerde ketens. Voorbeelden hiervan zijn: geen ondoorzichtige arbeidsconstructies, alle uren betaald, maximum bedragen voor inhoudingen van huisvesting en indien met uitzendbureaus gewerkt wordt, de verplichting dat alleen NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus in aanmerking komen. Bij de audit wordt (indien nodig met een tolk) ook uitgebreid met de werknemers gesproken.

 

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier. Vul dit in en stuur dit per post of email naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Bekijk hier de toelichting op het offerteaanvraagformulier. Mail dit formulier naar

 

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met MPS-ECAS, Marcel Straver tel. 0174 615 715.

Meer informatie over Fair Produce kunt vinden op www.fairproduce.nl