mps-ecas.jpg

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. is een certificaat met drie varianten, te weten GLOBALG.A.P. bloemen en planten, GLOBALG.A.P. groente en fruit en GLOBALG.A.P. combinable crops. Deze certificaten zijn geschikt voor afnemers (supermarkten) van groente en fruit, bloemen en planten, akkerbouwproducten die de voedselveiligheidsaspecten in het productieproces willen borgen. Zonder geldig certificaat mag een leverancier veelal niet leveren.

Het certificatieschema bevat eisen ten aanzien van:

  • het aantoonbaar maken van juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;  
  • het aantoonbaar maken van juist omgaan met meststoffen; 
  • het aantoonbaar maken van preventief onderhoud en schoonmaak;
  • bedrijfshygiëne; 
  • het aantoonbaar maken van goede agrarische praktijk.

MPS-ECAS voert niet alleen in Nederland audits uit maar ook in andere landen om te bekijken of het bedrijf voldoet aan de eisen van GLOBALG.A.P. Na goedkeuring ontvangen de bedrijven een registratienummer en worden ze opgenomen in een publiek register met gecertificeerde bedrijven. Telersverenigingen en coöperaties kunnen zich ook laten certificeren voor GLOBALG.A.P. Het is bovendien goed mogelijk met een reeds bestaand systeem (bijvoorbeeld met ISO, Tesco's Nurture, BRC, hygiënecode, etc.) aan te sluiten bij de eisen van GLOBALG.A.P.

 

 

Meer informatie?

De namen van gecertificeerde bedrijven kunt u bij MPS-ECAS opvragen. Op EHI-EuroHandelsinstituut zijn de GLOBALG.A.P. voorwaarden in het Nederlands te vinden. 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Benodigde document:

Sublicense-and-Certification-Agreement (PDF)

GRASP

GRASP is een add-on voor GLOBALG.A.P. Het is een risicobeoordeling van sociale praktijken in uw bedrijf. Nadat een risicobeoordeling is uitgevoerd, geeft dit aan in hoeverre het bedrijf voldoet aan de richtlijnen van GRASP. Een GRASP-risicobeoordeling kan eenvoudig worden gecombineerd met de reguliere audit voor GLOBALG.A.P. De duur is afhankelijk van het aantal werknemers en het aantal bedrijfslocaties. Alle informatie met betrekking tot GRASP is beschikbaar op de website van GLOBALG.A.P.

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier. Vul dit in en stuur dit per post of email naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Bekijk hier de toelichting op het offerteaanvraagformulier.

 Tijdsbesteding GRASP