mps-ecas.jpg

Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen (bijv. teelt bloemen, planten, fruit, groenten) die imidacloprid houdende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat men een nullozer is. De certificaathouder is een teler met een kas, die gebruik maakt van imidacloprid houdende middelen of die in bezit heeft.

Benodigde documenten

Certificatieschema (u wordt doorverwezen naar de MPS site)
Gecertificeerde bedrijven ( u wordt doorverwezen naar de MPS site)

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier

IFS (International Food Standard)

De International Food Standard, ook wel bekend als IFS Food, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. Het schema is opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Alleen toeleveranciers die aantoonbaar voldoen aan IFS normen mogen aan Duitse en Franse retailers leveren. IFS-certificering kan de operationele efficiëntie en productkwaliteit verbeteren. Dit bespaart geld en vermindert aansprakelijkheidsrisico's. Binnen IFS wordt gewerkt met zogenaamde "knock-out-criteria". Deze criteria zijn:

  • verantwoordelijkheid van het senior management;
  • monitoringssysteem voor elke CCP;
  • persoonlijke hygiëne;
  • grondstofspecificaties;
  • eindproductspecificaties (recepturen);
  • management van productvreemde delen;
  • traceerbaarheid;
  • interne audits;
  • procedure voor het terughalen van producten en recalls;
  • corrigerende acties.

Wanneer een leverancier niet voldoet aan één van deze criteria, wordt deze automatisch niet gecertificeerd. Het resultaat van de IFS audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product. De IFS Food versie 6 bevat eisen op het gebied van food defense. Bedrijven dienen een fooddefenseplan opgesteld en geïmplementeerd te hebben.

Fair Produce

Organisaties van werkgevers en werknemers van de teelt én handel in paddenstoelen hebben hun verantwoordelijkheid voor een eerlijk product genomen en gezamenlijk Stichting Fair Produce opgericht. Het keurmerk voorkomt dat retailers en foodservice bedrijven geconfronteerd kunnen worden door arbeidsmistanden. De Nederlandse paddenstoelensector loopt hiermee voorop met het aanpakken van sociale misstanden in de keten. Het ketenkeurmerk Fair Produce Nederland garandeert dat de producten die voldoen aan de eisen zijn vervaardigd door medewerkers die daarvoor fair zijn behandeld: zij krijgen een eerlijk loon volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, beschikken over goede huisvesting en werken onder goede arbeidsomstandigheden.

Bedrijven voldoen aan strengere eisen dan wettelijk noodzakelijk en werken in gecontroleerde ketens. Voorbeelden hiervan zijn: geen ondoorzichtige arbeidsconstructies, alle uren betaald, maximum bedragen voor inhoudingen van huisvesting en indien met uitzendbureaus gewerkt wordt, de verplichting dat alleen NEN 4400 gecertificeerde uitzendbureaus in aanmerking komen. Bij de audit wordt (indien nodig met een tolk) ook uitgebreid met de werknemers gesproken.

 

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier. Vul dit in en stuur dit per post of email naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Bekijk hier de toelichting op het offerteaanvraagformulier. Mail dit formulier naar

 

Meer informatie?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met MPS-ECAS, Marcel Straver tel. 0174 615 715.

Meer informatie over Fair Produce kunt vinden op www.fairproduce.nl

 

Q&S (Qualität und Sicherheit)qs _logo

Dit keurmerk afkomstig uit Duistland richt zich met name op ketenbeheersing waaronder traceerbaarheid van vlees, maar ook groente- en fruitproducten. QS is in 2001 opgericht naar aanleiding van de BSE-affaire met als doel de oorsprong en kwaliteit van vlees en vleesproducten te borgen. Het keurmerk wil een duurzame kwaliteit van levensmiddelen met betrekking tot hygiëne en gewasbeschermingsmiddelenresidu’s in de schakels productie, groothandel en detailhandel garanderen.

Richtlijnen

Het kwaliteitssysteem Q&S heeft regels voor de bedrijven in grote delen van de voedingsketen zoals:

• de vleesverwerkende keten startende vanaf de diervoederproductie tot aan de vleesverwerkende bedrijven en de winkel;

• de keten van de verse groenten en fruit, startende vanaf de tuinbouwsector tot en met de groothandel in groenten en fruit en de (met name Duitse) retailkanalen.

Het Q&S schema geeft richtlijnen voor de verschillende stappen in het productieproces, met name aanlevering, verwerking, stokkering, aflevering en transport. Daarnaast besteedt het schema ook aandacht aan algemene hygiënevoorschriften, opleiding van medewerkers en traceerbaarheid. Een afzonderlijk hoofdstuk geeft richtlijnen inzake residubewaking. Veel Duitse supermarkten stellen het Q&S certificering als eis om te mogen leveren.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende stages

• QS Wholesale fruit, vegetables, potatoes
Deze stage is met name voor groothandel, agenten of logistieke dienstverleners. MPS-Ecas kan uw bedrijf certificeren. Indien uw bedrijf IFS logistics gecertificeerd is, kunt u dit certificaat laten erkennen door QS, zodat u QS producten mag verplaatsen. Neem hiervoor contact op met de certificatie instelling welke uw IFS certificaat verstrekt. Losse QS logistiek certificatie is mogelijk via MPS-Ecas.

• QS Preparation/Processing
Wanneer u het product bewerkt (zie definitie in aanvraagformulier). Als u deze producten ook als QS op de markt brengt, dient u te combineren met QS Wholesale.

• QS Coördinator
U kunt uw bedrijf laten certificeren als QS coördinator. Zodoende kunt u Global G.A.P. gecertificeerde telers aanmelden in de QS database.

Aanmelden

Ieder handels, transport of verwerkingsbedrijf in de AGF kan zich aanmelden voor deelname aan het systeem.

Offerte aanvraagformulier QS

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met MPS-ECAS tel. 0174 615 715.

Benodigde Documenten

Meer informatie en alle documenten van Q&S kunt vinden op www.q-s.de