mps-ecas.jpg

Hygiënecode 

ECAS BV certificeert bedrijven voor verschillende hygiënecodes, te weten: hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen en hygiënecode voor onbewerkte verse groenten en fruit en paddenstoelen.

1. Hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen

De nieuwe HACCP Code voor transport, opslag en distributie is sinds 1 januari 2008 van kracht. Deze Code is voor alle bedrijven die met levensmiddelen werken en te maken hebben met vervoer en opslag. De HACCP Code stelt bedrijven in staat om aan de wettelijke eisen voor hygiënisch en voedselveilig werken te voldoen.

Deze hygiënecode is bedoeld voor teeltbedrijven die groenten en fruit (inclusief paddestoelen) produceren en deze vers en onbewerkt afleveren aan een volgende schakel in de keten. Met deze hygiënecode heeft de producent of het teeltbedrijf een handig hulpmiddel in handen. Hij kan op deze manier laten zien dat hij, door het werken volgens deze code, zo goed mogelijk probeert risico's op het gebied van voedselveiligheid te voorkomen of te beperken.

2. Hygiënecode voor onbewerkte verse groenten en fruit en paddenstoelen

Deze hygiënecode is geschikt voor importeurs, exporteurs, sorteer- en pakstations om op een eenvoudige manier aan de Nederlandse wetgeving te kunnen voldoen op basis van de HACCP-systematiek. De code geeft de producent aanwijzingen bij het hygiënisch produceren van producten in het kader van voedselveiligheid. De gevaren-inventarisatie en het opstellen van beheersmaatregelen en procedures zijn uitgewerkt in de code. Wanneer de procedures worden nageleefd, voldoet u aan de wettelijke voorschriften.

Benodigde documenten

De hygiënecode voor onbewerkte verse groenten en fruit en paddenstoelen met de eisen kunt u downloaden op www.NVWA.nl

De hygiënecode voor transport, opslag en distributie van levensmiddelen kunt u bestellen bij Transport en Logistiek Nederland.

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het Offerte aanvraagformulier

Gecertificeerde bedrijven

De namen van gecertificeerde bedrijven kunt u bij MPS-ECAS opvragen.