mps-ecas.jpg

MPS-Quality

MPS-Quality is een certificaat voor kwaliteitszorg met branchespecifieke eisen voor de sierteelt. Kwaliteitszorg, in de zin van juiste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid van geleverde producten en diensten, is in toenemende mate een strategische keuze voor telers. Met MPS-Quality speelt de leverancier in op de toenemende kwaliteitseisen bij de inkopende handel. MPS-Quality telers leveren duidelijke en betrouwbare productinformatie bij de te verhandelen producten. Handelaren hebben daardoor maximaal inzicht in de kwaliteit van de producten.

De voordelen van MPS-Quality

• zicht en grip op uw bedrijfsprocessen;
• zichtbare verbetering van de bedrijfskwaliteit;
• toegevoegde waarde voor uw bedrijf;
• versterking van uw imago door aantoonbaar een betrouwbare partner te zijn voor uw afnemers.

Allerlei soorten bedrijven, van groot tot klein, kunnen deelnemen aan MPS-Quality. MPS-Quality is uitermate geschikt voor samenwerkende bedrijven in de sierteeltsector, zoals telersverenigingen, andere verenigingen en BVs, omdat via MPS-Quality een uniforme uitvoer van processen gewaarborgd wordt.

Meer informatie?

Neem contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

Benodigde documenten

Certificatieschema (u wordt doorverwezen naar de MPS site)
Gecertificeerde bedrijven(u wordt doorverwezen naar de MPS site)
Aanvraagformulie
r
Checklist

Offerte

Voor het aanvragen van een offerte verwijzen wij u naar het offerte aanvraagformulier en de toelichting. Vul het formulier in en stuur deze per post of naar ons toe. U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord van ons.